Strona głównaDruki
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Dostępne kategorie dokumentów:

Polecamy:


Opis Pobierz
Pozew o rozwód bez orzekania o winie i podział majątku

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie i podział majątku

Wniosek o wydanie formularza E-121

Wniosek o wydanie formularza E-121 składają osoby pobierające emeryturę lub rentę w Polsce, a mieszkające na stałe w innym państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin.

Formularze wydawane są wyłącznie w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ z siedzibą w Warszawie.

Sekcja Obsługi Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Formularzy Serii E-100
Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Polska

Kategoria: Formularze NFZ
ZUS Rp-1E

Wniosek o emeryturę

ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa

Testament - forma i treść. Zachowek

Ebook autorstwa Katarzyny Kopicińskiej - radcy prawnego, absolwentki wydziału prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując jako prawnik, aplikant radcowski a następnie radca prawny w kancelariach zajmujących się prawem gospodarczym. Zajmuje się również sprawami osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, pracy i rodzinnego. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Radcy Prawnego "Justitia" we Wrocławiu.

Spis treści:

Testament - forma i treść. Zachowek
Jaki i po co?
Gdy nie ma testamentu
Kto może sporządzić testament?
Forma testamentu
Testamenty zwykłe
Testament własnoręczny (holograficzny)
Testament notarialny
Testament urzędowy (allograficzny)
Testamenty szczególne
Testament ustny
Testament podróżny
Testament wojskowy
Świadkowie przy testamencie
Treść testamentu
Powołanie spadkobiercy
Zapis
Polecenie
Wykonawca testamentu
Wydziedziczenie
Odwołanie testamentu
Zachowek

Kategoria: Poradniki
ZUS Rp-6

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wzór 2

Ogólny wzór zawiadomienia do Prokuratury lub Policji o popełnieniu przestępstwa.

Wniosek o egzamin i prawo jazdy

Wniosek o egzamin i wydanie prawa jazdy

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Wniosek o egzamin i prawo jazdy:

Wniosek o egzamin i prawo jazdy, instrukcja wydruku

Kategoria: Prawo jazdy
Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłatyNajnowsze:


Opis Pobierz
Wniosek o wypłatę zaległej emerytury

Wniosek o wypłatę emerytur zawieszonych za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

PIT-2

Formularz PIT-2 oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-36L

Formularz zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012. Przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36L:

PIT-40

Formularz PIT-40 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-40:

PIT-16A

Deklaracja PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2012.

PIT-8AR

Deklaracja roczna PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2012.

PIT/O

Informacja PIT/O o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym 2012. Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

PIT-36

Zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36:

PIT-12

Oświadczenie PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012

PIT-28/A

Informacja PIT-28/A o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w roku podatkowym 2012

Polecamy Oferty pracy