Strona głównaDrukiFormularze podatkowe
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Wybierz podkategorię:

Polecamy:


Opis Pobierz
Deklaracja PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/O:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja NIP-3

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

Kategoria: Deklaracje NIP
Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu lub dzierżawy, oraz jeśli uzyskiwali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy;
2) z emerytur i rent zagranicznych;
3) z działalności wykonywanej osobiście (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek,

Na formularzu tym podatnik rozliczy się zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-37. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz właściwy dla podatników, którzy uzyskiwali dochody z tytułu:

1) wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;
2) emerytur i rent krajowych, również rent strukturalnych i socjalnych;
3) dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
4) zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);
5) stypendiów;
6) umów zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;
7) praw autorskich i innych praw majątkowych;
8) należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych.

Podstawowym warunkiem wyboru tego formularza jest, aby podatnik nie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej (czy działów specjalnych produkcji rolnej), oraz

1) nie musi doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem
2) uzyskiwał dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek).

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-37. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-37

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-11

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-39

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-39:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-39

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2009 roku.

Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kategoria: Deklaracje PIT

Polecamy Oferty pracy