Strona głównaDrukiInneBudowa, przebudowa, rozbiórka
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Budowa, przebudowa, rozbiórka

Opis Pobierz
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zawiadomienie PIP o robotach budowlanych

Obowiązkowe zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych kierowane przez inwestora do właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Umowa o wykonanie prac budowlanych

Wzór umowy o wykonanie prac budowlanych w mieszkaniu

Polecamy Oferty pracy